Welkom op de site van De Brug

De Brug gaat voor GROEI

De letters GROEI betekenen:
Wij Geloven  in onszelf en de ander, in Respect,
in Oog voor Elkaar en Inspiratie naar elkaar toe.
Wij geloven in de Ander. Christus is ons voorbeeld.
Er is ruimte voor elkaar, ruimte voor diversiteit van geloven en culturen.

Vanuit deze kernwaarden willen wij onze pedagogiek en didactiek vorm geven.
Wij geloven dat wanneer kinderen goed in hun vel zitten zij optimaal kunnen presteren.
Het welzijn en welbevinden van de kinderen staat centraal.


Groei zie je prachtig mooi terug in een boom.

Een boom inspireert, vertakt, kleurt mee met de tijd.

Vandaar dat u in onze school figuurlijk het kind en letterlijk de boom centraal ziet staan.

 • Ervaringen van leerlingen

  Kinderen aan het woord

 • Ik vind het belangrijk dat de aarde gezond blijft. Daarom doe ik mee met ECO School.           

  De Brug: Duurzame ECO School

 • Elke dag maak ik reken- en taalopdrachten op de tablet. Ik vind dat fijn want ik zie gelijk of ik het goed doe.

  De Brug: Onderwijs op de tablet

 • Op onze school hebben we het bijna elke dag over de Vreedzame School. Dan praten we met elkaar over hoe je met elkaar omgaat en wat aardig is.

  De Brug: Vreedzame School

 • Eén keer in de week ben ik schoolpleincoach.  Samen met drie andere kinderen regelen we een spel voor de andere kinderen. Ik vind het leuk om speelpleincoach te zijn.


  De Brug: Schoolpleincoaches

 • Op onze school hebben wij IPC. We werken dan samen aan een onderwerp, bijvoorbeeld over vulkanen en aardbevingen. Ik leer altijd heel veel met IPC en vind het leuk!

  De Brug: Zaakvakonderwijs IPC